Schapen selectiedag

Gepubliceerd op 23 april 2021 om 17:23

Sinds januari van dit jaar heeft onze kudde van acht ooien (dames) veertien lammetjes grootgebracht. Moeders en kroost verkeren in goede gezondheid. Voor het natuurbeheer is een kudde van acht schapen echter voldoende. Teveel grazers leidt tot een tekort aan gras na de zomer, zeker als het zo droog is als de laatste jaren. Dan zouden we lange tijd moeten bijvoeren. Dat kost geld, én al die extra voeding draagt niet bij aan verarming van de grond, een voorwaarde om de biodiversiteit te vergroten. Daarom brengen we de kudde weer terug tot acht schapen. Alleen ooien (vrouwtjes), want mannetjes in een kudde zorgen voor onrust.

Vandaag kwam Boudewijn Kooijman uit Limburg om onze hoofdherder Mart te helpen om uit de groep van 22 schapen de acht gezondste ooien te selecteren. Hij is de fokker van het Maasduinras en heeft ons vorig jaar een ram (mannetje) geleend, die overigens zijn taak om voor nageslacht te zorgen naar behoren heeft volbracht. De veertien 'afvallers' heeft Boudewijn mee naar Limburg genomen. Die grazen inmiddels met 800 soortgenoten (veelal familie) in het Limburgse rivierenlandschap, wat óók een mooie omgeving is. Met deze tweejaarlijkse selectiecyclus houden we een fitte en gezonde kudde ‘grasmaaiers’ op ons terrein.