Natuurgebied in Utrecht-Oost

Aan de rand van de stad Utrecht, verscholen tussen de Waterlinieweg en de Frederik Hendrikstraat, ligt het natuurgebied de Zilveren Schaats, ruim 3 ha groot. Een oase van rust temidden van de stedelijke hectiek. Het terrein heeft een rijke historie. Het wallenpatroon langs het water is gevormd in de 19de eeuw met de aanleg van een gedekte verbindingsweg tussen de Nieuwe Hollandse Waterlinieforten De Bilt en Vossegat (nu Kromhoutkazerne). Het natuurgebied ontleent haar naam aan de voormalige 19de eeuwse schaatsclub de Zilveren Schaats die op deze plek winters vertier bood aan officieren en de notabelen van Utrecht. Op dit voormalige militaire en al meer dan een eeuw lang voor publiek afgesloten terrein heeft de natuur zich in alle rust kunnen ontwikkelen. Het is een thuis voor unieke soorten zwammen, grassen, waterplanten en vogels waarvan een aantal op de rode lijst van met uitsterven bedreigde soorten staan. Een kleine kudde Maasduinschapen begraast de weides en imkerij de Zilveren Bij houdt een aantal bijenvolkeren.

Bewonersvereniging

Bewoners van de huizen die grenzen aan de watergang hebben zich in 1996 verenigd in de bewonersvereniging de Zilveren Schaats. Deze vereniging beheert het gebied samen met de gemeente en het waterschap, en organiseert rondleidingen en open dagen. In de beheerovereenkomst uit 1999, met als doelstelling het vergroten van de biodiversiteit, is vastgelegd hoe het gebied beheerd wordt. Het terrein is afgesloten voor publiek (ook voor omwonenden), maar natuurliefhebbers, natuurorganisaties, fotografen, scholen en onderzoekers zijn - op afspraak - van harte welkom.

oude schaatsclub

Schapen als natuurlijke grasmaaiers

Vanuit een kano is het wallenpatroon goed te zien

Buurtbewoners onderhouden het terrein