Afscheid hoofdherder Mart

Gepubliceerd op 11 september 2021 om 19:06

Onze straatgenoot Mart Rats (FH26) verhuist per 1 oktober naar Roermond. Zestien (!) jaar lang waakte hij als hoofdherder over onze kudde schapen, een verantwoordelijkheid die hij in 2006 overnam van Hannetje en Gonneke. In het bijzijn van het team van schaapherders en de onderhoudsploeg hebben we Mart hartelijk bedankt voor zijn tomeloze en enthousiaste inzet voor de Zilveren Schaats.

Opvolging
We zijn verheugd dat drie straatgenoten gezamenlijk de rol van Mart willen overnemen: Luuk (FH18), Gerdien (FH100) en Anique (FH112). Zeker de eerste maanden zullen zij zich veel kennis en vaardigheden moeten eigen maken, maar met hulp van iedereen die de Zilveren Schaats een warm hart toedraagt - én indien nodig ook van Mart op afstand - gaat het zeker lukken! Zo blijven de schapen een verbindende factor binnen onze vereniging. Op dit moment zijn zo'n 25 leden en vrijwilligers nauw betrokken bij het beheer van de kudde en het onderhoud van het terrein.

Biodiversiteit

De schaapskudde speelt ook een belangrijke rol in het natuurbeheer zoals we dat met de gemeente in de jaren negentig hebben kunnen afspreken. Schapen grazen selectiever dan dat mensen maaien, en via hun vacht verspreiden zaden en kiemen zich beter over het terrein. Met hun hoeven trappen schapen ook oneffenheden (molshopen) plat en verminderen ze (dijk)erosie. Al met al draagt de kudde bij aan de biodiversiteit, een belangrijke doelstelling van de beheerovereenkomst.