De vaart stroomt weer!

Gepubliceerd op 7 juni 2021 om 22:30

Weinig bekend is dat een eeuwenoud water het natuurgebied de Zilveren Schaats in de volle lengte doorsnijdt: de Ridderschapsvaart. Dit kanaal werd in 1664 uitgegraven om de Biltsche Vaart en Minstroom te verbinden. Trekschuiten voeren af en aan. Vanuit Zeist en De Bilt ging zand naar de drassige hoveniersgronden van Abstede en de snelgroeiende (ommuurde) stad. Mest namen ze retour om de schrale Biltse gronden te verrijken. Met de aanleg in 1942 van Rijksweg 22 - de latere Waterlinieweg - werd de Ridderschapsvaart deels gedempt en nam de naastgelegen watergang van de Zilveren Schaats de rol van verbindingswater over.

Onlangs is de vaart uitgebaggerd en aan de kant van de Rembrandtkade met een betonnen duiker ontsloten. Het water stroomt weer! Sterker nog, op meerdere plekken van de vaart zijn de oevers verbreed en afgevlakt, wat een extra impuls zal geven aan de fauna en flora, met name oeverplanten, vissen, watervogels, libellen en vlinders. Na de zomer volgt nog aanplant van meidoorns langs de oever aan de zuidkant rondom de duiker. Het project is gerealiseerd in samenwerking met de gemeente, het Waterschap en uitvoerder Agterberg.

Foto's: de duiker aan de zuidkant van de Ridderschapsvaart (boven) en het uitgebaggerde en verbrede deel aan de noordkant (onder).