Visie op stadswater

Gepubliceerd op 16 februari 2021 om 15:00

De gemeente werkt aan een Visie Stadswater waarin de verhoudingen tussen recreatie (zwemmen, kanoën, suppen schaatsen etc.), natuurbeheer (oevers), transport over water en pleziervaart in de stad vastgelegd gaan worden. Kort gezegd voorziet de gemeente dat de wateren in de stad steeds drukker worden met gevolgen voor veiligheid en kwaliteit van water en oevers. Daar wil ze beleid voor maken. De watergang De Zilveren Schaats wordt in deze visie - evenals de Minstroom Utrecht, Biltse Grift (Park Bloeyendael) en Stichting Krommerijnpark - genoemd. De visie gaat a.o. over vergunningen voor steigers en boten, (vaar)regels op het water, duurzaamheid (elektrisch varen vs diesel), oeverbeheer (beschoeiing, baggeren etc.) en facilitering van recreatie op en langs het water (wandelpaden, aanlegplaatsen, horeca etc.). Meer informatie inclusief de startnotie van de gemeente vind je hier. De inspraak voor bewoners start met een korte vragenlijst die ook op deze website staat. Als vereniging zullen we bijdragen aan de visievorming, met focus op ecologisch beheer, maar het staat individuele bewoners vrij om dat los van de vereniging ook te doen. Het is belangrijk dat de gemeente het bewonersbelang in alle facetten goed meeweegt in de visie.