Visie 2050

Gepubliceerd op 3 december 2023 om 16:34

Het beheerplan Zilveren Schaats stamt uit 1998 en is dus 25 jaar oud. Onze inzet (en dat van de schapen) heeft in die periode een aantoonbare impuls gegeven aan de biodiversiteit. Maar hetere zomers, wisseling in waterstanden en (nog) meer uitstoot van fijnstof vanaf de ons omringende snelwegen vragen om een update van het beheerplan. Hoe gaan we om met droogte? Wat snoeien we, wat planten we aan? Welke rol hebben de schapen? En vooral: hoe pakken we alles aan?

Daarom ontwikkelen we een zogenaamde Visie 2050 waarin straks heldere doelstellingen staan inclusief een stappenplan voor de beheergroep. We maken daarvoor dankbaar gebruik van de ervaring en kennis van ecologisch adviseur Paul van Kan. Hij is ook betrokken bij onze buren Park Bloeyendael en volkstuinencomplex Pioniers. Mede dankzij een uitgebreide inventarisatie van de Koninklijke Vereniging voor Veldbiologie heeft Paul zes (eerste) opties genoemd die een impuls aan de biodiversiteit kunnen gaan geven. Deze opties gaan de komende tijd uitgewerkt worden wat betreft ontwerp, inpassing, financiën en uitvoering.